נוהל מימון לימודים

בע”ה נובמבר 2017   נוהל מימון לימודים רקע נוהל זה בא להסדיר את נושא אישור מימון לימודים לחברי משק. מובהר כי בנוהל זה המונח “לימודים” כולל – לימודים אקדמאיים (לתואר ראשון ולתארים מתקדמים) ו/או לימודי תעודה ו/או לימודים מקצועיים אחרים.  בקשת חבר לקבל זיכוי מהמשק בגין לימודים. חבר המעוניין ללמוד במימון המשק, יגיש טרם תחילת […]

נוהל החזר נסיעות לעובד חוץ

נוהל החזר נסיעות לעובד חוץ: חבר הנוסע ברכבו הפרטי לעבודה, יגיש בתום כל חודש דוח נסיעות בו יפורטו תאריך הנסיעה, יעד הנסיעה, ומספר הקילומטרים. בהתאם לדוח שהגיש, הוא יזוכה כל חודש על נסיעותיו לעבודה לפי הנוהל הבא : 500 ק”מ ראשונים, כל חודש, לא יורדים משווי שכר.  מעבר ל – 500 הק”מ הראשונים, גובה הזיכוי […]

נוהל יציאה לעבודת חוץ – עודכן ב- 4.2018

בס”ד נוהל יציאה לעבודת חוץ – עודכן ב- 4.2018 על חבר היוצא לעבודת חוץ חלים הכללים הבאים:  מפגש הדרכה והסבר עם מנהלת מש”א בנושא זכויותיך וחובותיך בהתאם להחלטות המשק. בדיקת תנאי העבודה ואישורם ע”י מנהלת מש”א. אחת לחודש עד ליום  ה-12 לחודש – הגשת תלושי שכר להנה”ח. אחת לשנה, עד ה-15 לאפריל – הגשת דוחות […]