ספר טלפונים

מנהלת היישוב

יעל אברהמי

מזכירת חטיבה עסקית

מספר טלפון08-8607301

אילנה וילק

מזכירת חטיבת קהילה

מספר טלפון: 08-8607304

דואר אלקטרוני:  mazkira@massuot.com

שמוליק רגב

מנהל עסקים

נייד054-6696055

דואר אלקטרוני: regev@massuot.com

ישראל שי

מזכיר פנים

נייד: 050-5698521

דואר אלקטרוני: israel@dganim03.co.il

ירון לבקוביץ

מנהל כספים

נייד: 054-5314288

דואר אלקטרוני: yaronl@massuot.com

זהר להב-שפר

מנהלת קהילה

נייד: 054-9107097

דואר אלקטרוני: mkehila@massuot.com

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן